O EUNIC
EUNIC - Stowarzyszenie European Union National Institutes for Culture – to stowarzyszenie narodowych instytutów kultury krajów Unii Europejskiej, opierające się na wspólnym działaniu instytucji kulturalnych, wymianie doświadczeń i umiejętności oraz współpracy z lokalnymi partnerami (w tym organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury) oraz Komisją Europejską.

Misją EUNIC jest promocja wartości europejskich, wspieranie kulturowej różnorodności w Unii Europejskiej i poza nią. Stowarzyszenie działa w takich sektorach jak sztuka, edukacja, wielojęzyczność, nauka, dialog międzykulturowy.
Lokalne jednostki w Polsce to EUNIC Warszawa i EUNIC Kraków, umożliwiające współpracę lokalnych instytutów kultury, a także lokalnych partnerów.

Eunic Warszawa to 15 członków, 8 członków stowarzyszonych i 13 instytucji zaprzyjaźnionych (mogą nimi być instytuty kultury, ambasady i lokalne, polskie instytucje kulturalne). Wśród projektów EUNIC Warszawa w 2014 warto wymienić m.in. festiwal Czytamy gdzie Indziej, Europejski Dzień Języków, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Spoke’N’Word Festival, międzynarodowa konferencja Think (in) Visual Communication.


EUNIC WARSZAWA
PartnerzyTwitter