WIERSZE
Dania
Hiszpania
Irlandia
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Włochy
Europejski Poeta Wolności
Narodowy Instytut Audiowizualny
Fundacja im. Wisławy Szymborskiej
Sara Ventroni
Il trentesimo anno
Per errore in questo spazio senza stelle
non si incontrano guide, non si incontrano
bestie. La luna non porta fortuna, non c’è
niente da imparare: i peccatori continuano
a peccare e i giusti a giustificare
il male.

Trzydziesty rok
Przez pomyłkę w tej bezgwiezdnej przestrzeni
nie spotyka się przewodników, nie spotyka się
bestii. Księżyc nie przynosi szczęścia, niczego
się tu nie nauczysz: grzesznicy wciąż
grzeszą, a sprawiedliwi usprawiedliwiają
zło.


tłumaczenie Justyna Hanna Orzeł

Sara Ventroni
Sara Ventroni urodziła się w 1974 roku w Rzymie. Opublikowała sztukę teatralną Salomè (No Reply, 2005) oraz tom poezji Nel Gasometro (Le Lettere, 2006), dzięki któremu w 2007 roku została laureatką Premio Napoli. Jej opowiadania znalazły się w wielu antologiach, między innymi w: Sono come tu mi vuoi, Laterza, 2009; A occhi aperti, Mondadori, 2008; Scrittori in curva, Marotta&Cafiero, 2009, a wiersze zostały przetłumaczone na język angielski, niemiecki, hiszpański, chorwacki i albański. Twórczyni adaptacji radiowych oraz programów dla RAI Radio 2 i RAI Radio 3. Jedna z założycielek ruchu Se non ora quando? Aktualnie pracuje nad powieścią, która ukaże się we Włoszech nakładem wydawnictwa Rizzoli. Współpracuje z Fondazione Istituto Gramsci i Fondazione Nilde Iotti. Publikuje w „L’Unità”.

Sara Ventroni è nata nel 1974 a Roma. Ha pubblicato l’opera teatrale Salomè (No Reply, 2005); e Nel Gasometro (Le Lettere 2006, Premio Napoli 2007). Suoi racconti sono presenti in varie antologie: Sono come tu mi vuoi, Laterza 2009; A occhi aperti, Mondadori 2008; Scrittori in curva, Marotta&Cafiero 2009. Le sue poesie sono tradotte in inglese, tedesco, spagnolo, croato e albanese. Ha scritto sceneggiati e programmi per RAI Radio 2 e RAI Radio 3. È tra le fondatrici del movimento Se non ora quando? Sta scrivendo un romanzo per la casa editrice Rizzoli. Collabora con la Fondazione Istituto Gramsci e con la Fondazione Nilde Iotti. Scrive per l’Unità.
Justyna Hanna Orzeł
Justyna Hanna Orzeł urodziła się w 1986 roku w Olsztynie. Polonistka i italianistka, w kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się, przede wszystkim, poezja oralna oraz literatura szwajcarska w języku włoskim.

Justyna Hanna Orzeł è nata nel 1986 a Olsztyn. Si è laureata in polonistica e italianistica, si occupa, in particolare, di poesia orale e letteratura svizzera in italiano.Twitter